Pozemkové spoločenstvo vlastníkov spoločných nehnuteľností.